SCID-5: Ustrukturalizowany Wywiad do Badania Zaburzeń Osobowości

Kwestionariusz bada czy u danej osoby występują zaburzenia osobowości (zgodnie z kryteriami DSM-5) i jeśli występują, jakiego są typu.

Czas badania: ok. 30 minut

Cena badania: 150 zł